فعالیتها و مستندات واحد تغذیه

1399/12/6 0:0
مستندات تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان زینبیه (س)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1102

کلمات کلیدی:
برنامه.هفتگی     پمفلت.آموزشی     بخش.کووید19     تغذیه.رژیم.درمانی     بیمارستان.زینبیه(س)    

تاریخ بروز رسانی:   26 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >