آزمایشگاه


آزمایشگاه بیمارستان زینبیه با 13نفر نیروی فنی بصورت شبانه روزی جهت مراجعین اورژانسی وبیماران بستری بخش های درحال خدمت رسانی است وبرای مراجعین سرپایی نیزهر روز بجز روزهای تعطیل از ساعت 7:30 تا 9 صبح به شرط داشتن نوبت انجام وظیفه می نماید.

 نوبت دهی از سیستم متمرکزپذیرش 24دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و از ساعت 12ظهر تا 12شب روز قبل از مراجعه باید اخذ شود.

نحوه جوابدهی برای مراحعین سرپایی ازساعت10-12صبح هر روز می باشد و برای بیماران اورژانسی و بستری با توجه به نوع آزمایش متغیر بوده ولی در هرحال در اسرع وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

آزمایشگاه این بیمارستان با دارا بودن دستگاه های به روز و مناسب با وجود بعضی از کمبود ها انجام بهترین خدمت به مراجعین را جزء اصول خود میداند و همواره سعی در انجام آن دارد.

*این واحد از بیمارستان دارای بخش های زیر می باشد که در هر بخش آزمایشات ذیل انجام می شود:

1- بیوشیمی(قند وچربی خون - تست های کبدی - آهن وکلسیم وفسفر و.......)

2- هماتولوژی(شمارش گلبول هاواندیکسهای خونی- آزمایشات انعقادی - فاویسم و.....)

3- میکروبیولوژِی(کشت انواع مایعات بدن وتعیین آنتی بیوتیک مناسب و..)

4- سرولوژی(آزمایش تب مالت وحصبه وشبه وحصبه و رماتیسم و...)

5- هورمون( تیرویید-پروستات-ذخیره آهن)

6- ایمونولوژِی(تست های بیماریهای عفونی مثل هپاتیت وایدز)

7- بانک خون (ازمایش سازگاری خونهای تزریقی به بیماران)

8- تجزیه ادرار-انگل شناسی وبخش کنترل کیفی

 

* آزمایشاتی که در این مرکز انجام می شود به زبان لاتین شامل:

FBS-2hpp-BUN-CR-TG-CHOL-HDL-LDL-URIC ACID-ALB-ALT-AST-ALK-BILI-TOTAL;DIRECT-Ca-PHOS-FE-TIBC-CPK-LDH-MG-AMYLASE-LIPASE-PRO-Na-K-TROPONIN- CELL COUNT-  CRP-RF-RPR-WRIGHT-WIDAL-ASO –CBC-BG-PBS-RETIC-PT-PTT-BT-CT-ESR-G6PD-FIBRINO-DIRECT  COOMBS-INDIRECT COOMBS-CROSS MATCH-PRO&CR  URIN 24H-PRO& CR URIN RANDOM-U/A-U/C-B/C-S/C-F/C-W/C-OP-OB-T3-T4-TSH-FERRITIN-PSA-HBS AG-HBS AB-HIV-HCV-ABG-

 

                                                                :شرح وظایف بخش آزمایشگاه                                                                                                                           

1- پذیرش وانجام نمونه برداری استاندارد براساس نمونه درخواستی پزشک معالج

2-انجام کلیه آزمایشات درخواستی بیماران بستری ومراجعین سرپایی طبق دستورالعمل

3- تهیه وتنظیم دستورالعمل اجرای هر تست

4-کنترل کیفی دستگاه ها و آزمایشات قبل از انجام آزمایش

5-برنامه ریزی لازم در خصوص انجام هر آزمایش

6-انجام آزمایش مجدد در صورت غیر نرمال بودن تست مورد نظر

7-پیگیری واطلاع به پزشک معالج در صورت مشاهده نتایج بحرانی هر تست

8-شرکت فعال در دوره های آموزشی وبازآموزی وپیاده نمودن نتایج در امور محوله

9-همکاری در تهیه وتنظیم آمار های مورد نیاز

10-رعایت اصول ایمنی

 

 

 

تلفن گویا : 35321025-077

داخلی : 1217

 

 

 

کلمات کلیدی: کنترل کیفی.اصول ایمنی   تست.آزمایش   هماتولوژی.پاتولوژی    شرح.وظایف    آزمایشگاه.بیمارستان.زینبیه(س).خورموج


چارت سازمانی آزمایشگاه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >