فرم در جلسات آنلاین


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

نام واحد

بخش

1- کیفیت دوره آموزشی برگزار شده چگونه است؟
            
2- تسلط مدرس بر مطالب ارائه شده چگونه است؟
            
3- میزان بهبود آگاهی شما در نتیجه شرکت در این دوره
            
4- شیوه تدریس دوره
          
5- میزان کامل بودن هدف های دوره
          
6- میزان برآورده ساختن انتظارات شما
          
7- میزان ارتباط دوره با شغل شما
          
8- مشخص بودن توضیحات در آموزش های مدرس
          
9- میزان توانایی و آگاهی مدرس
          
10- تسلط مدرس بر مطالب ارائه شده چگونه است؟
          
پیشنهاد شما جهت ارتقا کیفیت دوره های برگزار شده چیست؟

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >