بخش تالاسمی1


 

این بخش در سال 1374 افتتاح گردیده است و پرسنل شاغل در آن یک پرستار زیر نظر متخصص اطفال می باشد.
تعداد بیماران 18 نفر می باشد که 13 نفر تالاسمی ماژور و 2 نفر سیکل سل و 3 نفر اینتر مدیا  می باشد.تعداد 10بیمار زن می باشد. و 8 مرد می باشد.
روند کاری بخش تالاسمی بدین شرح می باشد . دو روز در هفته بخش در شیفت صبح باز می باشد .و بیماران در ساعت 07:30 به بخش مراجعه می کنند.ودر بخش زیر نظر پزشک معالج دکتر بهنام بستری می گردند طبق دستور نمونه آزمایشات درخواستی گرفته و به آزمایشگاه ارسال می گردد. پس از دریافت جواب آزمایشات جواب توسط پزشک مشاهده و طبق نیاز دستور تزریق خون داده می شود. خون درخواست شده پس از آماده شدن توسط پرسنل آزمایشگاه تحویل گرفته می شود و کیسه های خون از نظر تاریخ .گروه خون .رنگ. شماره سریال چک می گردد. و سپس به بیمار وصل می گردد و حین تزریق علائم حیاتی بیمار چک می گردد.آموزشهای تغذیه ای ،علائم خطر،مراقبتها، و پس از پایان بیمار یک ساعت تحت نظر است سپس مرخص می گردد. ونوبت بعد جهت بیمار تعیین می شود.

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1261 


چارت سازمانی بخش تالاسمی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >