تجهیزات پزشکی1


* معرفی پرسنل :

نام و نام خانوادگی: پگاه شریفی

تحصیلات: مهندسی تجهیزات پزشکی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی


 

* شرح وظایف:

  1. کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و نیازسنجی تجهیزات پزشکی بخشهای درمانی.
  2. ارزیابی کیفیت و نظارت بر حسن خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی.
  3. تدوین و تکمیل شناسنامه الکترونیک تجهیزات پزشکی از سامانه تجهیزات پزشکی.
  4. انجام تعمیرات مجاز و ممکن تجهیزات پزشکی در کارگاه.
  5. مدیریت کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی و پیگیری تامین وسایل مورد نیاز.
  6. نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی.
  7. پیگیری برگزاری جلسات آموزشی و نیازسنجی آموزش پرسنل درمانی

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1001

 

کلمات کلیدی: شناسنامه.الکترونیک  تعمیرات.تجهیزات پزشکی   شرح.وظایف  بیمراستان.زینبیه(س).خورموچج

 


چارت سازمانی تجهیزات پزشکی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >