درآمد و اقتصاد درمان


 

* معرفی پرسنل  و شرح وظایف : *

 نام و نام خانوادگی: فاطمه بردستانی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت:بیمه گر


شرح وظایف:

  1. کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات دانشکده و واحدهای تابعه.
  2. تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات.
  3. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوق.
  4. سامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه ، همچنین خرید دارو از شرکتها و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه.
  5. بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم.
  6. پاسخگویی به ارجاعات ستادی.
  7. کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی.
  8. تهیه و تنظیم فرم در خواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشکده.

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1018

 

کلمات کلیدی: درآمد اقتصاد  درمان بیمارستان زینبیه خورموج  شرح وظایف


چارت سازمانی درآمد و اقتصاد درمان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >