منشور حقوق بیمار

1391/3/7 0:0
منشور حقوق بیمار، بيمارستان زینبیه خورموج

  كاركنان بيمارستان زینبیه خورموج با اعتقاد به قدرت لايزال الهي و با توكل به خداي منان در جهت جلب رضـاي حـق‌تعالي به بركت سال نوآوري و شكوفايي، براي نهادينه كردن ارزشهاي الهي و انساني، توسعه فرهنگ اسلامي، تكريم ارباب رجوع و ارايه خدمات مناسب به كاركنان نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي شريف آنها و براي تحقق اهداف متعالي بيمارستان منشور اخلاقي زير را پذيرفته و عمل به آن را برخود لازم و ضروري مي‌دانيم.

 

 1 - بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثر هــمراه بـا احتـرام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی

و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

2- بیمار حق دارد محل بستری، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمـار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمـان و سیــر پیشـرفت بیمـاری خــود اطــلاعـات ضـروری را شخصاً و یا در

صورت تمایل از طریق یکی از بستگان، از پزشک معــالـج درخـواسـت نماید به طوری که در فوریت های پزشکی، این امر نباید

منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.

 

4- بیمـار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعـات ضـروری در خصـوص عوارض احتمالی و یا کـاربرد سـایر روش ها

را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.

5- بیمـار حـق دارد در صـورت تمـایل شخصـی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه، طبق موازین قانونی رضایت شخصی خـود

از خاتمه درمان را اعلام نموده و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی، جز

در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد. لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً در رونـد

درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمــار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری، انتقال و پس از

ترخیص، اطمینان حاصل نماید.

 

9- بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او

موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری

نماید.

10- بیمــار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه در سایر مراکز درمانی، قبلاً از مهارت گروه معالج، میزان تعـرفه هـا و

پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.


تاریخ بروز رسانی:   14 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >