امین اموال


شرح وظایف :

 1. رویت کالاهای خریداری شده و تحویل و تحول کالا با حضور کارپرداز و انبار دار.
 2. تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا.
 3. کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی.
 4. صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال.
 5. کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم۱۶ هنگام جابجایی کالاهای تحویلی.
 6. تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم.
 7. به روز آوری فرم های ۱۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار.
 8. تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ.
 9. ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه.
 10. پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه.
 11. ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده.
 12. تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه.
 13. تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه.
 14. تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه.
 15. در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی.
 16. اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت.
 17. اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال.
 18. دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها.
 19. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1006

 

کلمات کلیدی: امین اموال  شرح.وظایف  بیمارستان.زینبیه.خورموج

 

چارت سازمانی امین اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >