شاخص ها

1400/2/20 0:0
شاخص های سنجش فرآیندهای بیمارستانی

جدول فرایندهای اصلی بیمارستان و شاخص های سنجش فرایند

 

 


*شاخص های بیمارستان:

ضریب اشغال تخت

درصد پرونده های ارسال شده به سپاس

تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس زیر شش ساعت

درصد CPR موفق در اورژانس

درصد بیماران اعزام شده در اورژانس

درصد رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان

درصد پرسنل با مواجهه شغلی با نیدل استیک در کلیه بخشها و واحدها

میانگین زمان انتظار بیمار برای اولین ویزیت پزشک متخصص در اورژانس

 درصد مادران پرخطر ویزیت شده در زایشگاه

ترویج زایمان طبیعی

درصد جذب پرسنل جدیدالورود بیمارستان

نسبت کادر پرستار حرفه ای به تخت


 


کلمات کلیدی:
فرایند.شاخص     بیمارستان.زینبیه.خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   30 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >