تاسیسات1


*معرفی پرسنل واحد تاسیسات و شرح وظایف*

 نام و نام خانوادگی: سعید اشکو

تحصیلات: لیسانس برق قدرت

سمت: تاسیسات نام و نام خانوادگی: محمدرضا اسدپور

تحصیلات: لیسانس برق قدرت

سمت: تاسیسات نام و نام خانوادگی: حسین شیرکانی

تحصیلات: فوق دیپلم نرم افزار

سمت: تاسیساتنام و نام خانوادگی: غلامعلی سعیدی مقام

تحصیلات: فوق دیپلم برق

سمت: تاسیسات نام و نام خانوادگی:
محمدصادق منصوری

تحصیلات: فوق دیپلم برق

سمت: تاسیسات نام و نام خانوادگی: علیرضا سعیدی مقام

تحصیلات: سیکل

سمت: تاسیسات

 


 

* شرح وظایف تأسیسات :

1. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوا رسانها.

2. تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات.

3. نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات.

4. تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی.

5. انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات.

6. محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو.

7. سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی.

8. رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی.

9. نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی.

10. آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات.

11. شرکت در کمیسیون‌های فنی.

12. نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه.

13. همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی.

14. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.

15. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد.

16. نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان 17. کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه.

18. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن.

19. برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها.

20. برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد.

21. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه.

22. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها.

23. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت.

24. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و ...).

25. انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق.

 

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی : 1230

 


چارت سازمانی تاسیسات1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >