صندوق و ترخیص


 

* معرفی پرسنل  و شرح وظایف : *

- پرسنل صندوق:


نام و نام خانوادگی:
مهدی خواجه
مدرک تحصیلی:
فوق دیپلم اداری
سمت:
صندوق دار


نام و نام خانوادگی: شعیب دهوکی
مدرک تحصیلی:
لیسانس حسابداری
سمت:
صندوق دار


نام و نام خانوادگی: احمدرضا قایدی
مدرک تحصیلی:
لیسانس حسابداری
سمت:
صندوق دار


نام و نام خانوادگی: عبدالعلی بهرامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری
سمت:
صندوق دار


- پرسنل واحد ترخیص:


نام و نام خانوادگی:
اعظم شبانی
مدرک تحصیلی:
لیسانس حسابداری
سمت:
ترخیص

 


نام و نام خانوادگی: احمدرضا نورمحمد
مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس حسابداری
سمت:
ترخیص


نام و نام خانوادگی: خسرو الماسی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
سمت:
ترخیص


شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان:

1. برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
2. بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
3. پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )
4. تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
5. تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها بصورت الکترونیکی
6. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
7. ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
8. ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده بیمار
9. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه TL) طبق قوانین و مقررات
10. ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
11. ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
12. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
13. اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
14. تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک
15. ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه
16. انجام امور رایانه ای مربوط به انتقال بیماران از یک بخش به بخش دیگر
17. دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و کنترل کمی و ارسال آنها به حسابداری
18. راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
19. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
20. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
21. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1212

 

کلمات کلیدی: صندوق.ترخیص  بیمارستان.زینبیه    شرح .وظایف


چارت سازمانی صندوق و ترخیص
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >