اتاق عمل1


 

 

بخش اتاق عمل از سه متخصص زنان و دو جراح عمومی- یک ارتوپد و یک ارولوژ و یک متخصص بیهوشی که متخصص بیهوشی بصورت ثابت و سه متخصص دیگر بصورت چرخشی در کل ماه مشغول به فعالیت هستند.
تعداد اعمال جراحی در ماه های عادی سال  250 و در ماه های خلوت و نبودن یکی از پزشکان به 90-80 می رسد.

عمل هایی که در بخش اتاق عمل انجام می شود شامل :

  1. عمل های جراحی عمومی.
  2. عمل های زنان.
  3. عمل های ارتوپدی.
  4. عمل های ارولوژی


*عمل های ارتوپدی و ارولوژی به صورت الکتیو در روزهای شنبه – دوشنبه - چهارشنبه

*عمل های جراحی عمومی و زنان درروزهای یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه

*عمل های سرپایی
در روزهای یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه در شیفت صبح انجام می گیرد.

*عمل های اورژانسی
در هر ساعت که لازم باشد صورت می گیرد.


* تعداد پرسنل:

 کارشناس اتاق عمل: 11 نفر   ، کارشناس بیهوشی: 6 نفر  ،نیروی سی اس آر(CSR): 2 نفر ،  نیروی خدمات: 2 نفر

 

 


تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1219


چارت سازمانی اتاق عمل1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >