سوپروایزرهای بالینی

1397/11/10 0:0
معرفی سوپر وایزرهای بالینی بیمارستان و شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی: خضر حسینی فرد

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سابقه کار: 30 سال

 


 

نام و نام خانوادگی: حسین حاجیانی                                                   

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سابقه کار: 26 سال

 

 


 

نام و نام خانوادگی: سهراب خواجه                                                                                                                   

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

 سابقه کار: 10 سال


 

نام و نام خانوادگی: لیلی مظفری

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سابقه کار: 17 سال 

 نام و نام خانوادگی: سیده شریفه حسینی نژاد

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سابقه کار: 16 سال


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه شکوهی

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سابقه کار: 12 سال

 

 


 

نام و نام خانوادگی: نسرین گودرزی

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سابقه کار: 20 سال

 


 

نام و نام خانوادگی: روح انگیز انصاری

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سابقه کار: 16 سال


نام و نام خانوادگی: راضیه صیادی                                                                                                                            

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سابقه کار: 10 سال


 

 

شرح وظایف:

 1. کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری
 2. مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی
 3. همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­ های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین 
 4. ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری مشارکت و همکاری
 5. برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران
 6. برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران
 7. تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط
 8. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط
 9. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها 
 10. مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف
 11. شرکت در برنامه­ های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر
 12.  شرکت در کمیته­ های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...
 13. تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...
 14. هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
 15. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و...
 16. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...
 17. بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
 18. ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
 19. ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق
 20. همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان
 21. همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­ های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستار
 22. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....
 23. انجام امورات بیمارستان در ساعات غیراداری و تعطیل توسط سوپروایزر مورد نظارت قرار میگیرد.
 24. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
 25.  ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

    

 

 

 

 

تلفن تماس: 35329370-077

تلفن همراه: 09917161800

داخلی: 1200

 

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر.بالینی.بیمارستان.زینبیه.خورموج.شرح.وظایف        

تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >