کارگزینی1


* معرفی پرسنل و شرح وظایف:

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مرادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس کتابداری پزشکی

سمت: کارگزین

 


 

*شرح وظایف مسئول کارگزینی:

 

 

 

*شرح وظایف کارگزین:

 

 

 

 

 

 

 

تلفن مستقیم: 35321454-077

داخلی: 1203

 

کلمات کلیدی: کارگزین.احکام      مرخصی.پرونده پرسنلی       بیمارستان.زینبیه(س).شرح وظایف


چارت سازمانی کارگزینی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >