مستندات مدیریت بحران
1

2 اسفند 1400
مدیریت بحران
از اصطلاحات حوزه مدیریت است که به مجموعه ای از فعالیت ها و چاره جویی ها و دستورالعمل هایی اطلاق می شود .که مدیریت یک سازمان در چالش با بحران انجام می دهد و هدف آن کاهش روند کنترل و رفع بحران است.

2 اسفند 1400
چارت سامانه فرماندهی حادثه

 

2 اسفند 1400
شرح وظایف مدیریت بحران

 

2 اسفند 1400
فرآیند تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه

 

2 اسفند 1400
سامانه هشدار اولیه بیمارستان زینبیه خورموج

 

2 اسفند 1400
کدهای اعلام وضعیت بحران

 

2 اسفند 1400
کد فعالسازی سامانه فرماندهی حادثه

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >