کارپردازی1


* معرفی پرسنل و شرح وظایف*

نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت:کارپرداز


 نام و نام خانوادگی: محمد امیری
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
سمت: کارپرداز


*شرح وظايف مسئول واحد تداركات:

- نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي.

- پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين كارپردازان تحت سرپرستي.

- همكاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها.

- بررسي اسناد مربوط به خريد و تاييد آنها.

- امضاء پيش نويسها و مكاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستي.

- بررسي اطلاعات جمع آوري شده از فروشندگان لوازم و نمايندگي ها.

- شركت در كميسيونهاي مختلف مربوط به كارپردازي.

- تشريك مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله.

- تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

* انجام ساير امور محوله روند كار واحد تداركات :

- خريد كليه اقلام وموارد مورد نياز مركز

- تامين نيازهاي قسمتهاي مختلف

- بررسي و كسب اطلاعات جامع در خصوص نيازها

- نماينده سازمان در مذاكرات و انعقاد قراردادها

- مسئول تعيين منبع خريد

- مسئول بررسي قيمت و شرايط خريد و دريافت ضمانتنامه ها و ساير موارد خريد

- حمايت از واحدهاي تحت پوشش از طريق پيگيري مداوم و تنظيم تجهيزات و خدمات

- تهيه و شناسايي و تعيين جايگزيني مطمئن براي عرضه كالا و خدمات

- خريد عاقلانه و رقابتي

- مسئول كمك به بهبود و توسعه سياست ها و روش هايي است كه رسيدن به اهداف ديگر را به نازل ترين قيمت ميسر نمايد.

 

 

 

مستقیم: 35321447-077

داخلی: 1204

 

کلمات کلیدی: شرح وظایف.تدارکات  مسئول.خرید  بیمارستان .زینبیه.خورموج

 


چارت سازمانی کارپردازی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >