دستور العمل ها و خط مشی ها

1400/4/20 0:0

خط مشی واحد منابع انسانی

خط مشی واحد فن آوری اطلاعات

خط مشی مراقبت های حاد اورژانس

خط مشی مراقبت های عمومی و بالینی

خط مشی واحد اطلاعات سلامت

خط مشی بخش رادیولوژی

خط مشی واحد بهداشت محیط

خط مشی واحد بحران


تاریخ بروز رسانی:   23 تير 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >