مدیر دفتر پرستاری

1397/11/13 0:0
خدیجه عبدالشاهی-مدیر دفتر خدمات پرستاری بیمارستان زینبیه(س)

 نام و نام خانوادگی:خدیجه عبدالشاهی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
پست سازمانی: مدیر دفتر خدمات پرستاری
سابقه کار: 14 سال
تلفن تماس:35329370-077
دورنگار:35329370-077

شرح وظایف :

  1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مدد جویان
  2- گردآوری اطلا عات از:
  - مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف ،نوع فعالیت ،گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان … ..
  - مدد جویان: برحسب نوع بستری ، نیازمراقبتی، خدمات ارائه شده … .
  - منابع شامل:نیروی انسانی (پرستاران ،بهیاران ،کمک بهیاران، تکنسینها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)/ ساختار فیزیکی/ امکانات و تجهیزات
  3- شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
  4- تعیین اهداف(کوتاه مدت ، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تاًمین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
  5- تعیین خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت، کنترل عفونت)
  7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب حهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
  8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
  9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
  10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
  11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
  12-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکزی
  13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
  14-مشارکت در طرحهای پژوهشی
  15- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

 

* قوانین و مقررات دفتر پرستاری

 

 

 

تلفن تماس: 35325470-077

داخلی:1027-10283

 

 

کلمات کلیدی:
مدیر.دفتر.خدمات.پرستاری        

تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >