نقشه سایت بیمارستان زینبیه خورموج
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی بیمارستان معرفی بیمارستان
تاریخچه
چشم انداز بیمارستان
رسالت و اهداف استراتژیک
Collapse حوزه ریاست حوزه ریاست
سرپرست بیمارستان
مدیر بیمارستان
چارت سازمانی
نمودار سازمانی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
مدیر خدمات پرستاری
Collapse سوپروایزرهاسوپروایزرها
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزرهای بالینی
Collapse بخشهای بالینیبخشهای بالینی
بخش اتاق عمل
بخش اورژانس
بخش تالاسمی
بخش زایشگاه
بخش دیالیز
بخش داخلی - جراحی
بخش زنان - کودکان
بخش ccu
بخش ICU
واحدکنترل عفونت
Collapse بهبود کیفیتبهبود کیفیت
تعریف اجمالی
Collapse عملکردعملکرد
فرآیندها
شاخص ها
ممیزی بالینی
ایمنی بیمار
ثبت گزارش خطا
Collapse بخشهای پاراکلینیکبخشهای پاراکلینیک
آزمایشگاه
Collapse رادیولوژیرادیولوژی
سونوگرافی
سی تی اسکن
داروخانه
فیزیوتراپی
Collapse درمانگاه تخصصی سیدالشهداءدرمانگاه تخصصی سیدالشهداء
برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی
نوبت دهی بیمارستان
Collapse واحدهای اداری - مالیواحدهای اداری - مالی
Collapse مديريت منابع مالي و حسابداريمديريت منابع مالي و حسابداري
حسابداري
كارپردازي
صندوق
ترخیص
درآمد
جمعدار اموال
Collapse مديريت خدمات اداري و حرفه اي مديريت خدمات اداري و حرفه اي
كارگزيني
دبيرخانه
انبار
نقليه
خدمات
نگهباني
آشپزخانه
تأسيسات
تربيت بدني
رختشويخانه
فناوري اطلاعات
Collapse واحد پذیرش و مدارک پزشکیواحد پذیرش و مدارک پزشکی
اقدامات پذیرش
Collapse درباره مادرباره ما
اقدامات و فعالیت ها
بیمه های طرف قرارداد
Collapse  آموزش آموزش
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی
پمفلت آموزشی
کتابچه آموزشی
آموزش کارکنان
Collapse آموزش غیر پزشکی(عمومی)آموزش غیر پزشکی(عمومی)
دینی-مذهبی
تکریم ارباب رجوع
مقالات آموزشی
Collapse منشور حقوقمنشور حقوق
منشور حقوق بیمار
منشور حقوق پرسنل
فرآیندها
Collapse ارشیو عکسارشیو عکس
مناسبت ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های استاتیک
فرم های داینامیک
Collapse لینک های مفیدلینک های مفید
پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقالات و تحقیقات (انگلیسی)
مقالات و تحقیقات (فارسی)
Collapse کتابخانهکتابخانه
عناوین کتب
تماس با ما
واحد رفاهی
< >