فرم های ضروری استفاده شده در بیمارستان

1400/7/21 0:0

* فرم های مورد استفاده واحد پذیرش و مدارک پزشکی(اطلاعات سلامت):

فرم آمار روزانه اشغال تخت بیمارستان

فرم فعالیت بیمارستان

فرم مراجعین به کلینیک و پاراکلینیک (سرپایی)

* فرم های مورد استفاده بهبود کیفیت و اعتباربخشی :

فرم رضایت مندی پرسنل

فرم گزارش نتایج سنجش رضایتمندی بیماران بستری   

چک لیست بازدید بخش ها      

چك ليست بازدید مدیریتی ايمني بيمار  

گزارشات walkround    

 


تاریخ بروز رسانی:   21 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >