بخش اورژانس1


 

بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز آماده پذيرش بیماران مي باشد .این بخش دارای دو قسمت بستری و بستری کرونا و سرپایی می باشد که بخش سرپایی شامل اتاق عمل، اتاق احیاء،گچ گیری،تزریقات، پزشک و تریاژ است که عمل های سرپایی و آتل گیری انجام می شود.

*اقدامات انجام شده در اين بخش شامل:
سرم تراپي - انجام انواع تزريقات – شستشوي معده – گذاشتن سوند ادراري – ساكشن ترشحات – گرفتن نوار قلب – تزريق خون – گذاشتن بخور سرد و گرم – تجويز دارو يا نبولايزر- اكسيژن درماني – كنترل قند خون با گلوكومتر مي باشد .

* تعداد پرسنل:

پرستار: 25 نفر    کارشناس اتاق عمل: 4 نفر      کارشناس بیهوشی:2نفر     بهیار: 4 نفر     منشی: 4 نفر    کمک پرستار: 4 نفر

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی پذیرش: 1285

داخلی تریاژ:1291

داخلی ایستگاه پرستاری: 1220

 

 کلمات کلیدی: اقدامات   اورژانس   بیمارستان زینبیه(س)     

 


چارت سازمانی بخش اورژانس1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >