مدیریت آمار سلامت


* معرفی پرسنل: 

نام و نام خانوادگی: بتول مزارعی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

سمت: کارشناس کدگذاری و بایگانی

 


 

نام و نام خانوادگی: مهناز یزدان شناس

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان

سمت: کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

 


 
نام و نام خانوادگی: مرجان عدالت خواه

مدرک تحصیلی: دیپلم کامپیوتر

سمت: متصدی اسکن و بایگانی

 

 

 

 *شرح وظایف کارشناس مدارک پزشکی:

 

 

* شرح وظایف کدگذاری بیماریها:

 

 

* شرح وظایف متصدی پذیرش و بستری:

 

 

 

*شرح وظایف بایگانی و اسکن:

 

 

* شرح وظایف واحد آمار:

 

 

* شرح وظایف مدیریت اطلاعات سلامت :

 

 

 

 

 

تلفن گویا: 35321448-077

داخلی: 1313

 


 

 

کلمات کلیدی: کدگذاری.پرونده  اطلاعات.سلامت  فرآیند.پذیرش.ترخیص  بیمارستان.زینبیه(س)


چارت سازمانی مدیریت آمار سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >