بخش داخلی-جراحی


 

* اقدامات انجام شده در بخش:

1-   ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا و استاندارد

2- کاهش مدت زمان بستری بیماران

3-     آموزش به بیماران و همراهان

4-     جلوگیری از انتقال عفونت

5-     توجه به افزایش مهارت و بازآموزی کارکنان

*پرسنل بخش:

 

رئیس بخش داخلی- دکتر منصوری

رئیس بخش جراحی دکتر دادجو

رئیس بخش ارتوپدی- دکتر رستگار

رئیس بخش ICU دکتر مجاهد

سرپرستار بخش

پرسنل شاغل در این بخش

6 نفر پرستار-5 نفر بهیار 1 نفر کمک بهیار 1 نفر کمک پرستار- 1 نفر منشی- 3 نفر خدمات

 

ساعت راند پزشکان : 11-9

ساعت ملاقات : 16-15

 

 

چارت سازمانی بخش داخلی-جراحی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >