بخش زنان - کودکان1


 


در این بخش سه سرویس اطفال نوزادان و جراحی زنان را پوشش می دهد

رئیس بخش کودکان و نوزادان : دکتر علی بهنام مجرد   مدرک تحصیلی :  متخصص کودکان و نوزادان

رئیس بخش جراحی و زنان :دکتر رفعت منصوری           مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

سرپرستار بخش :راضیه صیادی                                   مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

تعداد تخت فعال

کودکان : 12     نوزدادان : 4    زنان : 12

* شرح وظایف

برقراری ارتباط موثر و مداوم با بیمار، کنترل و پیشگیری از عفونت و رعایت نکات کنترل عفونت ،انجام اقدامات تامین ایمنی بیمار،تامین نیازهای عمومی بیمار، انجام پرو سیجر های تشخیصی و درمانی با رعایت استانداردهای مصوب،ارائه آموزهای کامل به بیمار و خانواده و...

* تجهیزات و امکانات

هتل مادر،اتاق واکسیناسیون، کنسول های اکسیژن مرکزی، رعایت هم اتاقی شیرخوار ومادر،شیر دوش برقی ، ظروف و نگهداری شیر ،تخت همراه بیمار،یخچال مخصوص هر بیمار و...

 

 

 


چارت سازمانی بخش زنان - کودکان1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >