حیدر فرهادی -مسئول امور مالی


تحصیلات: لیسانس حسابداری

پست سازمانی: رئیس اداره مالی

سمت کنونی: مسئول امور مالی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >