سکینه قاسمی صداقت - کارشناس تغذیه و رژیم درمانی


تحصیلات: لیسانس تغذیه

پست سازمانی: کارشناس تغذیه

سمت کنونی: کارشناس تغذیه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >