ابرهیم افراشته - سرکارگر


تحصیلات:

پست سازمانی:نظافتچی

سمت کنونی: مسئول پانسیون - سرکارگر

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >