شهریاردرمنده - مسئول آشپزخانه


تحصیلات: پایان ابتدایی

پست سازمانی: نظافتچی

سمت کنونی: آشپز


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >