احمد زارعی - مسئول صندوق و ترخیص


تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت کنونی: کارشناس نظارت بر خدمات عمومی

پست سازمانی: حسابدار


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >