ابراهیم خسروپوری- مسئول تدارکات


تحصیلات: لیسانس حسابداری

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور عمومی

سمت کنونی: مسئول تدارکات


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >