هاجر حیدری - مسئول IT


تحصیلات: لیسانس مهندسی نرم افزار رایانه

سمت کنونی: مسئول IT

پست سازمانی: کارشناس رایانه - تحلیلگر سیستم


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >