درآمد و اقتصاد درمان


 

* معرفی پرسنل  و شرح وظایف : *

 نام و نام خانوادگی: فاطمه بردستانی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت:بیمه گر


شرح وظایف:

1-کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات دانشکده و واحدهای تابعه

2-تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات
3-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
4-سامان دهی ثبت اسناد ارس
الی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه ، همچنین خرید دارو از شرکتها و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه
5-بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم
6-پاسخگویی به ارجاعات ستادی

 7-کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی
8-تهیه و تنظیم فرم در خواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشکده

 

 

 

کلمات کلیدی: درآمد اقتصاد  درمان بیمارستان زینبیه خورموج  شرح وظایف


چارت سازمانی درآمد و اقتصاد درمان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >