امین اموال


شرح وظایف :


   
- رویت کالاهای خریداری شده و تحویل و تحول کالا با حضور کارپرداز و انبار دار
      - تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
     -  کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
     -   صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
       - کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم۱۶ هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
     - تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
      -  به روز آوری فرم های ۱۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
      -  تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
      -  ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه
    - پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه
    - ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
    - تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه
    - تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه
    - تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه
    - در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی
   -  اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
   - اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال
    - دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها
   -  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

کلمات کلیدی: امین اموال  شرح.وظایف  بیمارستان.زینبیه.خورموج

 

چارت سازمانی امین اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >