تجهیزات پزشکی1


* معرفی پرسنل و شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی: پگاه شریفی

تحصیلات: مهندسی تجهیزات پزشکی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی


 

* شرح وظایف:

1-کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و نیازسنجی تجهیزات پزشکی بخشهای درمانی
2-ارزیابی کیفیت و نظارت بر حسن خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی
3-تدوین و تکمیل شناسنامه الکترونیک تجهیزات پزشکی از سامانه تجهیزات پزشکی
4-انجام تعمیرات مجاز و ممکن تجهیزات پزشکی در کارگاه
5-مدیریت کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی و پیگیری تامین وسایل مورد نیاز
6-نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
7-پیگیری برگزاری جلسات آموزشی و نیازسنجی آموزش پرسنل درمانی

 

 

کلمات کلیدی: شناسنامه.الکترونیک  تعمیرات.تجهیزات پزشکی   شرح.وظایف  بیمراستان.زینبیه(س).خورموچج

 


چارت سازمانی تجهیزات پزشکی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >