هاجر حیدری - روابط عمومی


تحصیلات: مهندس نرم افزار کامپیوتر

سمت کنونی: روابط عمومی

پست سازمانی:کارشناس رایانه - تحلیل گر سیستم


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >