دکتر علی بهنام مجرد-سرپرست بیمارستان


تحصیلات: دکترای تخصصی رشته کودکان

پست سازمانی: متخصص کودکان

سمت فعلی: سرپرست بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >