سوپروايزرهاي باليني


شرح وظایف: 

1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

4-ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

5-مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران


چارت سازمانی سوپروايزرهاي باليني
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >