کارگاه آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت

7 شهريور 1401
کارگاه آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت با حضور پرسنل اداری و درمانی در سالن اجتماعات بیمارستان مورخ 6 شهریور 1401 برگزار گردید .مدرس این کارگاه خانم لیلی مظفری مسئول بهبود کیفیت بیمارستان است.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.