کارگاه.آموزشی


7 شهريور 1401
کارگاه آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت
کارگاه آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت برگزار گردید.

 

31 امرداد 1401
برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی تغذیه /گزارش تصویری
کارگاه آموزشی ارزیابی تغذیه در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید.

 

26 تير 1401
برگزاری کارگاه آموزشی ثبت گواهی فوت/گزارش تصویری
کارگاه آموزشی ثبت گواهی فوت در بیمارستان برگزار شد.

 

13 تير 1400
برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق و آتش نشانی /گزارش تصویری
کارگاه آموزشی اطفاء حریق و آتش نشانی با حضور تیم آتشنشانی و پرسنل در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

 
 
 
< >