معاون.توسعه


14 دی 1401
بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت شهرستان دشتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت شهرستان دشتی بازدید کردند.

 

27 امرداد 1401
بازدید معاون توسعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از بیمارستان زینبیه (س)خورموج به روایت تصویر
معاون توسعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به همراه هیات همراه از بیمارستان زینبیه(س)بازدید کزدند

 
 
 
< >