شهدای.خدمت


2 خرداد 1403
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت
مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در بیمارستان برگزار شد

 
 
 
< >