کتابچه راهنمای گندزدایی

1401/8/1 0:0

 بهداشت محیط در بیمارستان،مجموعه فعالیت هایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط آن انجام می گیرد به طوری که عوامل بیماری زا خارجی نتواند دراین محیط گسترش وشیوع یابند از این رو باکنترل عواملی در خصوص بهداشت محیط می توان موجب سالم سازی محیط بیمارستان شده و از اشاعه بیماری به داخل و همچنین انتقال آن به خارج بیمارستان جلوگیری نمود.
بهرمنده ی از اطلاعات کافی در خصوص گندزداها و ضدعفونی کننده ها می تواند در امور بهداشتی حائز اهمیت فراوانی باشد.اما متأسفانه به علت عدم آگاهی برخی افراد درمورد استفاده صحیح از این مواد که گاهاً به طور نامناسب وغیراصولی به کار گرفته می شود کاربرد و اثرات آن اغلب بی تأثیر نموده و یا عواقب بهداشتی نامطلوب در بردارد.
لذا به منظورآشنایی بیشتر پرسنل با موادگندزدا و سایر مواد شیمیایی و نحوه استفاده صحیح از آنها،کتابچه حاضر در واحد بهداشت محیط بیمارستان زینبیه خورموج تهیه و تدوین گردیده است.

* برای دریافت فایل کتابچه اینجا کلیک کنید.*


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | فايل متن
< >