فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 12

شمارهعنوانتاریخ صدور
پایش فشارخون1402 1402/8/20
آگهی مزایده بوفه بیمارستان1401 1401/9/19
اطلاعیه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت 1401 1401/8/4
اطلاعیه مزایده داروخانه های بیمارستان زینبیه 1401/6/21
ابلاغیه آموزش بدو ورود ،حین بستری، ترخیص 1401/3/4
اطلاعیه آموزش و مشاوره شیردهی صحیح مادران 1401/1/7
آگهی جذب نیروی نگهبان 1400/7/19
اطلاعیه مزایده بوفه بیمارستان زینبیه 1400/1/15
اطلاعيه جذب نیروی شرکتی 1399/2/30
20 تیر روز جهانی جمعیت 1391/4/19
13 تیر مقالات مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان 1391/4/16
هفته مبارزه با مواد مخدر 11-5 تیر 1391/4/5
 
< >