نقشه سایت بیمارستان زینبیه خورموج
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
معرفی بیمارستان
Collapse حوزه ریاست بیمارستان حوزه ریاست بیمارستان
رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان
مسئول امور عمومی
چارت سازمانی
Collapse واحدهاي درمانی بیمارستانواحدهاي درمانی بیمارستان
Collapse سوپروایزرسوپروایزر
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزرهای بالینی
سوپروایزر کنترل عفونت
مترون بیمارستان
Collapse بخشهای درمانیبخشهای درمانی
مترون بیمارستان
بخش اتاق عمل
بخش اورژانس
بخش تالاسمی
بخش زایشگاه
بخش دیالیز
بخش داخلی - جراحی
بخش زنان - کودکان
بخش ccu
Collapse بخشهای پاراکلینیکبخشهای پاراکلینیک
آزمایشگاه
رادیولوژی
Collapse درمانگاه تخصصی سیدالشهداءدرمانگاه تخصصی سیدالشهداء
برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی
داروخانه
Collapse واحدهای اداری - مالیواحدهای اداری - مالی
Collapse مديريت منابع مالي و حسابداريمديريت منابع مالي و حسابداري
حسابداري
كارپردازي
صندوق
ترخیص
درآمد
جمعدار اموال
Collapse مديريت خدمات اداري و حرفه اي مديريت خدمات اداري و حرفه اي
كارگزيني
دبيرخانه
انبار
نقليه
خدمات
نگهباني
آشپزخانه
تأسيسات
تربيت بدني
رختشويخانه
فناوري اطلاعات
Collapse حاکمیت بالینی حاکمیت بالینی
تعریف اجمالی
ثبت نظرات و پیشنهادات
پیگیری و رسیدگی به شکایات
ثبت گزارش خطا
Collapse واحد پذیرش و مدارک پزشکیواحد پذیرش و مدارک پزشکی
اقدامات پذیرش
Collapse درباره مادرباره ما
اقدامات و فعالیت ها
بیمه های طرف قرارداد
تکریم ارباب رجوع
مقالات آموزشی
رسالت و اهداف استراتژیک بیمارستان
Collapse منشور حقوقمنشور حقوق
منشور حقوق بیمار
منشور حقوق پرسنل
فرآیندها
آیین نامه و دستورالعمل
Collapse ارشیو عکسارشیو عکس
مناسبت ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های استاتیک
فرم های داینامیک
Collapse لینک های مفیدلینک های مفید
پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقالات و تحقیقات (انگلیسی)
مقالات و تحقیقات (فارسی)
Collapse کتابخانهکتابخانه
عناوین کتب
تماس با ما
Collapse مطالب آموزشیمطالب آموزشی
دستور العمل اجرای برنامه آموزش (خط مش . آموزش مستمر کارکنان)
تقویم دوره های آموزشی سال 91
مطالب آموزشی (پمفلت ها )
شناسنامه الکترونیکی سلامت پرسنل
واحد رفاهی
< >