تاریخچه

1391/3/2 0:0
تاریخچه حاکمیت بالینی

مفهوم حاکمیت بالینی یا Clinical Governance به معنای برقراری حاکمیت بر ارائه خدمات سلامت نه به عنوان حاکمیت دولت ها بلکه به عنوان ضرورت برقراری یک مدیریت جامع بر ان  برای اولین بار در سال 1997 در انگلستان معرفی شد . این مفهوم از ان جا نشات گرفت که در ان زمان سیستم سلامت موجود در ان کشور برنامه ای برای توجه به کیفیت در ارایه خدمات سلامت نداشت و به منظور برقراری نگاهی نو به حیطه سلامت از منظر  کیفیت و نه فقط کمیت مفهوم حاکمیت بالینی مطرح شد . بر اساس تعریف این مفهوم در واقع (( چهار چوبی است که در ان سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در ان تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استاندارد های عالی خدمت می پردازند)) است


دفتر تعالی و حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درمانی زینبیه در راستای سیاست های وزارت متبوع در تاریخ 19/4/1390 تشکیل و راه اندازی گردیده است تا بر مبنای اصول و محور های هفتگانه آن در ارتقاء مستمر کیفی خدمات در خدمت همه احاد جامعه باشد.


   
تعداد بازدید:   ۶۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >