دكتر علي بهنام مجرد - رئیس بیمارستان


نام و نام خانوادگی :  دكتر علي بهنام مجرد

مدرک تحصیلی : متخصص کودکان

سمت کنونی : رئیس بیمارستان

 

سوابق اجرایی :

  • عضو کمیسیون پزشکی شهرستان دشتی

 

 


 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۹۹


برگشت>>

< >