اداره امور عمومي


نام و نام خانوادگی :  

مدرک تحصیلی : 

سمت کنونی : مسئول اداره امور عمومی بیمارستان

 

سوابق اجرایی :

  •  

 

 

 


چارت سازمانی اداره امور عمومي
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >