بخش.زایشگاه


15 ارديبهشت 1398
پیام تبریک سرپرست بیمارستاندر جشن روز ماما در بیمارستان زینبیه(س)/گزارش تصویری
در بخش زایشگاه بیمارستان زینبیه(س)جشن روز ماما برگزار شد.

 
 
 
< >