آقای.هاشمی


30 فروردين 1395
گزارش تصویری بازدید مسئولین بیمارستان زینبیه از بخش آزمایشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه 95
آقایان دکتر علی بهنام مجرد رییس و سید علی هاشمی مدیر بیمارستان زینبیه به مناسبت روز آزمایشگاه طی بازدیدی از بخش آزمایشگاه دیدن و از پرسنل زحمت کش آن تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

 
 
 
< >